Nábor

V září 2024 budeme zakládat novou družinu kluků.

  • Schůzky každé úterý v čase 16:30 - 18:00, začínáme 3. 9. 2024
  • Určeno pro kluky ve věku 6 - 8 let (včetně)
  • Kontakt: Vojtěch Vorel | +420 607289334 | cassiopeia@skaut.cz

O nás

Holkám a klukům všeho věku dáváme příležitost zažít dobrodružství, najít partu dobrých kamarádů a vyznat se ve světě kolem nás. Se skauty se naučí realizovat své nápady, využívat svoje práva i plnit svoje povinnosti. Ve skautské družině většinou najdou své místo i výjimečné děti, kterým obvyklý kolektiv nevyhovuje :)

Jsme součástí organizace Junák - český skaut, která má v naší republice přes 70 000 členů. Díky tomu máme přístup například ke kvalitnímu vzdělávání pro vedoucí, k síti základen a tábořišť, i k dobře vybavenému skautskému centru v Pardubicích. Zde kromě Cassiopei sídlí několik dalších oddílů, ze kterých si lze vybrat:

  • Jednička (oddíl jako my)
  • Bílý delfín (vodácký oddíl)
  • Horizont (chlapecký oddíl od 12 let)
  • Čtvrtá smečka vlčat (chlapecký oddíl do 12 let)

Typický skaustký oddíl čítá 15 až 50 dětí. Tým vedoucích je složen z dobrovolníků, kteří se činnosti věnují ve volném čase. V Cassiopei se jedná z velké části o vysokoškolské a středoškolské studenty.


Protože jsme malý oddíl s cca 20 dětmi, můžeme budovat vzájemnou zodpovědnost a důvěru mezi lidmi různého věku. Díky tomu také nehrozí anonymní a masový přístup, se kterým se lze ve volnočasových sdruženích setkat. Ve skupině skautů se děti naučí spolupracovat se staršími a dospělými, nejen plnit jejich pokyny jako ve škole.

Za ideální prostředí pro naši činnost považujeme divokou přírodu. Učíme děti cestovat a ukazujeme jim, že i na neznámém místě a bez své rodiny se mohou cítit dobře. Učíme děti, že po náležité přípravě se skupina kamarádů může pustit i do odvážných dobrodružství, a že krizové situace dokáže i jednotlivec řešit s chladnou hlavou.

Při pobytu v přírodě a cestování dokážou skautští vedoucí a starší děti předávat pocit sebejistoty a svobody, který mladším dětem později pomůže dobře naplnit vlastní život. Zároveň ve skautském oddíle klademe důraz na slušnost a vzájemnou pomoc, takže se děti jen zřídka setkají s nevhodnými vzory chování.

Většina našich aktivit se odehrává na pravidelných schůzkách, víkendových výpravách a čtrnáctidenním letním táboře. Na rozdíl od výprav a tábora, schůzky máme rozdělené na kluky a holky, navíc obvykle s různou činností pro mladší a starší družinu. Konají se jednou týdně a trvají 1.5 hodiny, takže se z pohledu rodičů jedná o kroužek.

Některé víkendy trávíme na výpravách. Využíváme pevné skautské a turistické základny po celém Česku, v teplejších měsících cestujeme také se stany. Jiné výpravy směřujeme naopak do měst.

Důležitou částí našeho programu je letní tábor s podsadovými stany, kde se dokážeme perfektně postarat i o nejmladší a nejnezkušenější členy. Na tábor běžně bereme i děti, které se dosud našich schůzek ani výprav neúčastnily.